PENGEMBANGAN MODEL TEKNOLOGI PENGOLAH AIR PAYAU


Fungsi : Untuk menurunkan kandungan/larutan garam dalam air payau sehingga mengurangi rasa asin